THEMES
All
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

PIAO 2

avatar
avatar
avatar

Christoph John

The Lake Installation

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

Yu

avatar
avatar
avatar

Shangyi Chen

Rou

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Cai Hongshun, Chen Wei & Virgil K

“TU” Box

avatar
avatar
avatar

Tay Ung

SHI QI

avatar
avatar
avatar

Zhang Yiyang

One Hanging On the Wall

avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Fan & Ke Xiaolin

‘Personal Fabric’ Experiment

avatar
avatar
avatar

Daishi Luo

太空窗 0.2

avatar
avatar
avatar

Gongbiao Li

“Tiedachu” Iron Group

avatar
avatar
avatar

Cheng Tsung Feng

Circle

avatar
avatar
avatar

Haoru Chen

COCOON

avatar
avatar
avatar

Bob Chen

RONG – LOGO

avatar
avatar
avatar

Tadeas Podracky

Umbrella Table

avatar
avatar
avatar
avatar

Xin Sun & Haiwen Huang

Tray

avatar
avatar
avatar

Xiaochuan Zhang

Silk Road on the Sea

avatar
avatar
avatar

Lingzi Ji

Silkworm‘s home

avatar
avatar
avatar

Cheng Tsung Feng

Turtle

avatar
avatar
avatar

Min Chen

HANGZHOU STOOL

avatar
avatar
avatar

Lu Jingyi

Semi-finished The blouse

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

BAMBOO LEAVES

avatar
avatar
avatar

Nicole Goymann

Death of a moth & Escape of a moth

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

YIN

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

DRAGONFLY

avatar
avatar
avatar

Christoph John

Shine

avatar
avatar
avatar
avatar

Su Su & Yang Songyao (1983ASIA)

Book of Auspicious Beasts

avatar
avatar
avatar

Zhipeng Tan

Satan’s Chair

avatar
avatar
avatar
avatar

Liu Weixue & Tang Wei

Paper Umbrella

avatar
avatar
avatar

Bob Chen

Changyong

avatar
avatar
avatar

Jianye Li

Rorrim

avatar
avatar
avatar

Zhengguang Hou

Shuttle table

avatar
avatar
avatar

Jovana Zhang

FLEKA Table

avatar
avatar
avatar

Junjie Zhang

Breeze

avatar
avatar
avatar

Hong Wang

Balance

avatar
avatar
avatar

Xiaochuan Zhang

Ant-drop

avatar
avatar
avatar

Jinghua Zeng

BOUNCY CAGE STOOL

avatar
avatar
avatar

Derek Chen

X cube

avatar
avatar
avatar

Alexandre Chary

Untitled

avatar
avatar
avatar
avatar

Wan Lin & Yuan Jinhua

"Fu Sheng" Installation Art II

avatar
avatar
avatar

Yu-fen Lo

Forest Elf Bamboo Carving Stool with Metal

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Sun Xin, Huang Haiwen & Sai Tuoge

Terrazzo Series

avatar
avatar
avatar

Rongrong Bi

Re-encode—Pattern XI-∞--LED Fabric II

avatar
avatar
avatar
avatar

Gang Xu & Shiya Huang

Marble dyeing

avatar
avatar
avatar
avatar

Yuan Jinhua & Wan Ling

"Fu Sheng" Installation Art (Interpretation of the art work)

avatar
avatar
avatar

Alexandre Chary

Evolve stool

avatar
avatar
avatar

Hsiao-Ying Li

Go Home/Carbonized Rice Hush Urn Design

avatar
avatar
avatar
avatar

Luo Daishi & Tan Zhipeng

The Walking Flower Vessel

avatar
avatar
avatar

Nicole Goymann

The Léi Zu shoe collection

avatar
avatar
avatar

Yuan Yuan

Edible Papercut

avatar
avatar
avatar

Chen Wei

He

avatar
avatar
avatar

Magdalene Sayeg

Crocheted Acrylic Yarn Covering A Yoga Ball

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

YI

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhuo Wang ,Xinhe Jiang & Jinjin Sun (Atelier Murmur)

Sans Titre

avatar
avatar
avatar

Bob Chen

Freehand Brushwork

avatar
avatar
avatar

Liangxu Ma

Round Fan

avatar
avatar
avatar

Yao Lu (GOA LeKon)

Lekon

avatar
avatar
avatar

Chen Haoru & Wu Weiping

Tzu Dong Po Tea Plate

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Gang Xu, Yatu Tan, Weibin Ye, Zixin He

Weaving X-Y-Z - Interpretation of Qianyinan Buyi’s Traditional Weaving with 3D Printing Strategies

avatar
avatar
avatar

Tianyi Shi

Rong Candlestick

avatar
avatar
avatar

Zhoujie Zhang

Mesh Series Brass Stool #1

avatar
avatar
avatar

Tay Ung

Waterfall Table

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Sun Xin, Huang Haiwen & Sai Tuoge

2016 Made By Time

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

Air

avatar
avatar
avatar

Chen Wei

Corbel

avatar
avatar
avatar
avatar

Ding Ning & Yanhui Xu

Xu

avatar
avatar
avatar

Shangyi Chen

Xian

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhuo Wang ,Xinhe Jiang & Jinjin Sun (Atelier Murmur)

Ceramics and Dyeing

avatar
avatar
avatar

Hsiao-Ying Li

The Weight of Light

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

Yin Painting

avatar
avatar
avatar

Tay Ung

Toothpaste Chair

avatar
avatar
avatar

Nicole Goymann

TWISTED BAMBOO

avatar
avatar
avatar

Mugi Yamamoto

Biānchì

avatar
avatar
avatar

Xiaochuan Zhang

CHAOS

avatar
avatar
avatar
avatar

Lu Jingyi & Luigi Boselli

Her pasta his rice, Her coffee his tea

avatar
avatar
avatar

Yaoyao Xin

Math

avatar
avatar
avatar

Sebastian Marbacher

Log Chair

avatar
avatar
avatar

Jovana Zhang

Silk Cabinet

avatar
avatar
avatar

Vincenzo Vinci

Cloud

avatar
avatar
avatar

Wenjiao Shen

Tea set

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhuo Wang ,Xinhe Jiang & Jinjin Sun (Atelier Murmur)

Earth Layers

avatar
avatar
avatar

Yuan Yuan

Unlock

avatar
avatar
avatar

Haoru Chen

TREES OF MUSIC

avatar
avatar
avatar

Xiaochuan Zhang

Love Link- hatch

avatar
avatar
avatar

Daishi Luo

The Collection of Growing-colors(Vases/Wall Hangings

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Wu Bie

Haitanghucheng-Chengfu

avatar
avatar
avatar

Pan Jie

First

avatar
avatar
avatar

Yu Fen Lo

Forest ELF

avatar
avatar
avatar

Hongchao Wang

Eskimo Chaise Lounge

avatar
avatar
avatar

Xiaochuan Zhang

Lockey

avatar
avatar
avatar

Liangxu Ma

XI

avatar
avatar
avatar

Min Chen

y BENCH

avatar
avatar
avatar

Zhipeng Tan

Shengji

avatar
avatar
avatar

Christoph John

Ooo

avatar
avatar
avatar

Cheng Tsung Feng

Red

avatar
avatar
avatar

Robben Bai

Recycling of Herb

avatar
avatar
avatar

Haijing Liang & Xiaoye Liang

Song-Gown

avatar
avatar
avatar

Min Chen

Embodiment

avatar
avatar
avatar

So Bean

Dazed

avatar
avatar
avatar

Mei Shuzhi

XIAN

avatar
avatar
avatar

Junjie Zhang

CLOUD

avatar
avatar
avatar

Qi Zhang

Indepengdent Women Part I

avatar
avatar
avatar

Wong Ka Wai, Mike

DOoough shell

avatar
avatar
avatar
avatar

Liang Chen & Yao Yihuan

Mogu Series

avatar
avatar
avatar

Zhichuan Qian

Qing Yang

avatar
avatar
avatar
avatar

Luo Daishi & Tan Zhipeng

Vase of SunMao-Chinese Joints

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Cai Hongshun, Chen Wei & Virgil K

“AO” Chair

avatar
avatar
avatar

Lu Jingyi

Semi-finished The Moth

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

GU CHAIR

avatar
avatar
avatar

François Lafranca

Les Océans du ciel

avatar
avatar
avatar
avatar

Wang Shan & Jia Jianghong

Seesaw Trojan at the Wall of the Old City

avatar
avatar
avatar

Sebastian Marbacher

Beam Bench

avatar
avatar
avatar
avatar

Ma Qianli & Liang Chen (MINGDU STUDIO)

Rong - Redesign of the Accordion Binding

avatar
avatar
avatar

Caroline Cheng

Paper kiln

avatar
avatar
avatar

Yue Sun

Curve of lost frames

avatar
avatar
avatar

Tang Yumei

Dried Fish

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhuo Wang ,Xinhe Jiang & Jinjin Sun (Atelier Murmur)

Passage

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

PIAN

avatar
avatar
avatar

Anaide Davoudlarian

Vision

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

REN

avatar
avatar
avatar

Derek Chen

X Worm Light

avatar
avatar
avatar
avatar

Huizhen Huang & Weikun Tang

生产关系 Paper production

avatar
avatar
avatar

Xiaoxi Shi

mpossible Knit

avatar
avatar
avatar

Zhichuan Qian

The passing of Time

avatar
avatar
avatar
avatar

Keren Wang, Zhekai Zhang

catalyseat

avatar
avatar
avatar
avatar

Wang Junlei & Zhang Yipin

Gong(Arch)

avatar
avatar
avatar

Bill Yen

Granular Jamming Weave

avatar
avatar
avatar

Kwan Tam

Wisp

avatar
avatar
avatar

Wong Ka Wai, Mike

DOoough ball

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Yuxue Jiang, Shuo Wang, Lei Zhong

Dyeing game

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Lei, Christoph John & Jovana Zhang

BAMBOO PANEL

avatar
avatar
avatar

Anbin Zhou

Bò ji Chair

avatar
avatar
avatar

Zhang Yiyang

Cracks of Sky Blue

avatar
avatar
avatar

Shenghai Wang

Yin Lamp

avatar
avatar
avatar

Jovana Zhang

Infinite in time and space

avatar
avatar
avatar

So Bean

Interbeing

avatar
avatar
avatar

Jovana Zhang

Paper Garden

avatar
avatar
avatar

Cheng Tsung Feng

Bamboo Mortise(Bowl Chopsticks)

avatar
avatar
avatar
avatar

Xin Sun & Haiwen Huang

Coal Writing

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Sun Xin, Huang Haiwen & Sai Tuoge

“Objects”

avatar
avatar
avatar
avatar

Wang Shan & Jia Jianghong

Blossom

avatar
avatar
avatar
avatar

Xin Sun & Haiwen Huang

Gift Box

avatar
avatar
avatar
avatar

Bai Ge & Jiaxin Li

关于手工褶绣工艺的创新设计

avatar
avatar
avatar

Tin Gao

GROWING

avatar
avatar
avatar

Mona He

Sofa of Knots

avatar
avatar
avatar

Yanhui Xu

Metal Forest

avatar
avatar
avatar

Chen Liang

Woven Light Series

avatar
avatar
avatar
avatar

Fang Jingfeng & Dong Mi

hui

avatar
avatar
avatar

Fan Zhang

The Twenty-Four Solar Terms of Heaven

avatar
avatar
avatar

Zihan Zhao

The OMEGA Knitting Series

avatar
avatar
avatar

Wei Cai

编织色彩 设计笔记

avatar
avatar
avatar

Kwan Tam

“Mesh” Collection - Reinterpretation of ceramics through paper folding

avatar
avatar
avatar
avatar

Jing Cao & Zhiyuan Li

行星的梦

avatar
avatar
avatar

Jing Qian

零染色回收计划 - 城市日出

avatar
avatar
avatar

Yuan Yuan

Silence

avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Junjie & Chen Ruhan

SPASO-W

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Sun Xin, Huang Haiwen & Sai Tuoge

“Hello”

avatar
avatar
avatar

Carl Liu

Copper Cloud

avatar
avatar
avatar

Lin Li

Paper Verse

avatar
avatar
avatar
avatar

Zhang Wei & Shen Wenjiao

Paper and Cement Mixture Series