Róng Casting Design Exhibition

 

Date: 19-22 June, 2024

Location:4G01 Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center

Curators:Christoph John, Jovana Zhang and Zhang Lei

Co-curator:Lu Jingyi

Curatorial assistant:Sha Mengya

Exhibition team:Lichao Lin, Lin Chaowen, Li Xiangyu, Chen Xiaoyue, Zhang Jing, Chen Zhaomin, Zhu Zijuan, Hu Yaoting, Hu Yunfei, Wang Haoning, Yao Zhuoyue, Wang Xiaotai

Organizer:róng design librar

 

Designer/artist referral consultant

(in no particular order)

Cao Dan, Chen Minjuan, Dai Chun, Guo Jiacheng, Li Dandan, Li Jun, Li Tingting, Tan Zhuo, Xu Yishu, Yan Mi, Yang Min, Zuo Jing, Wang Shaoqiang